UNGĀRU VIŽLA ĪSSPALVAINA FCI STANDARTS 

/PUBLICĒTS LATVISKI 06.01.24./